"Uganda - No Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

27311

Coca Cola 600 UGsh

Coca Cola

28771

Krest Bitter lemon 600 UGsh

Coca Cola

45448

Coca Cola

Coca Cola

45455

Sprite

Coca Cola

Texto diferente

45458

Stoney Tangawizi

Coca Cola

45459

Krest Bitter Lemon

Coca Cola

49959

Sprite

Coca Cola

texto diferente

51872

Coca Cola

Coca Cola

texto diferente

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL