"Uganda - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

20202

Nile Special

Nile Breweries Ltd

Contorno más PEQUEÑO

28773

Nile Special

Nile Breweries Ltd

Ocupa el contorno COMPLETO de la chapa

28774

Guinness

Guinness

41409

Club Pilsener

Nile Breweries Ltd.

48627

Nile Special

Nile Breweries Ltd

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL