"Sri Lanka - No Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

10483

Smak

Countrystyle Foods Ltd

17312

Milco Highland

Kiriya Milk industries

23120

Fanta

Coca Cola

26521

Mirinda

Pepsico

28110

Cream Soda

CCS Ltd

28160

Lemonade

CCS Ltd

31158

Necto

CCS Ltd

34361

Fanta

Coca Cola

35032

Soda

?

36639

Coca Cola

Coca Cola

39166

Coca Cola Rs. 25/-

Coca Cola

41448

Fanta Orange

Coca Cola

41450

Sprite

Coca Cola

42385

Pepsi

Pepsico

45911

Lion Club Soda

Coca-Cola Beverages Sri Lanka Ltd.

47748

Sprite

Coca Cola

47750

Coca Cola

Coca Cola

51803

Soda

Ceylon Cold Stores Ltd. (C.C.S.)

51808

Necto

CCS Ltd

51811

EGB

Ceylon Cold Stores Ltd

51812

Fanta Orange

Coca Cola

51813

Orange Crush

CCS Ltd

51814

Orange Barley

CCS Ltd

51815

Elephant House

CCS Ltd

51816

Cream Soda

CCS Ltd

51817

High Sugar Level

Pepsico

51819

High Sugar Level

Pepsico

14,3 g/100 ml

51820

High Sugar Level

Pepsico

51821

High Sugar Level

Pepsico

51822

7up

Pepsico

8g/100ml

51823

Pepsi High Sugar Level

Pepsico

10,9g/100ml y pone Pepsi

51824

High Sugar Level

Pepsico

11g/100ml

51825

7up

Pepsico

7,8g/100ml

51826

High Sugar Level

Pepsico

14,2 g/100 ml

51930

Tonic

Ceylon Cold Stores Ltd. (C.C.S.)

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL