"Nigeria - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

9017

Malta Guinness

Guinness Nigeria PLC

19706

Finest Lager Beer

Nigerian Breweries Ltd

28093

Guinness

Guinness

34191

Star

Nigerian Breweries Plc

58773

Trophy

International Breweries Plc.

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL