"Ireland - No Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

13218

Magners

William Magner Ltd.

38250

Club

C&C Group plc

60025

Orchard Irish Cider

Heineken Ireland Ltd.

62353

Club

Britvic Ireland Ltd.

64445

Magners

William Magner Ltd.

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL