"Kazakhistan - No Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

30197

Dizzy Cocktails

Riks Ltd., TOO

30198

Dizzy Cocktails

Riks Ltd., TOO

36272

Dizzy Cocktails

Riks Ltd., TOO

37840

Dizzy Cocktails

Riks Ltd., TOO

37854

Zlatoiar

?

37858

X2

Coca Cola

51405

Fanta

Coca Cola

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL