"Ireland - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

22

Kaliber Sin

Guinness

28

Kilkenny

Guinness

285

Guinness Extra Stout

Guinness

3636

Guinness Draught

Guinness

10069

Kaliber Sin

Guinness

10900

Guinness Foreign Extra

Guinness

13950

Murphy's

Murphy Ireland Limited

14482

Guinness

Guinness

19744

Harp Trade Marks

Arthur Guinness Son & Company

21014

Kaliber Sin

Guinness

24465

Kilkenny

Guinness

26469

Guinness

Guinness

27370

Guinness

Guinness

28810

O'Hara's Irish Stout

Carlow Brewing Company

31803

Guinness Extra Stout

Guinness

32058

Kilkenny

Guinness

32219

Enjoy Straight From The Bottle

Guinness

35501

Guinness

Guinness

36466

Guinness

Guinness

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL