"Bolivia - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

632

Paceña (CBN)

Cervecera Boliviana Nacional

46174

Paceña Cerveza

Cervecera Boliviana Nacional

48163

Huari 620 ml

Cerveceria Boliviana Nacional S.A.

49941

Huari 330 ml

Cerveceria Boliviana Nacional S.A.

49944

Sureña

Sociedad Industrial del Sur

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL