"Burma - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

28088

Dagon

Dagon Brewery Company Ltd.

28089

Dagon

Dagon Brewery Company Ltd.

37780

Myanmar

Myanmar Brewery Ltd

45698

Myanmar

Myanmar Brewery Ltd

52000

Myanmar

Myanmar Brewery Ltd

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL